Várostervezés

Városépítéstan I. - építész osztatlan (MEX), építészmérnök Bsc

Városépítéstan II. - építész osztatlan (MEX), építészmérnök Bsc

Várostervezés - építész osztatlan (MEX)

Várostervezés - építészmérnök BSc

Környezettervezés - építész osztatlan (MEX), építészmérnök Bsc, építőmérnök BSc

Település- és tájtervezés I. - építész osztatlan (MEX), építészmérnök Bsc

Település- és tájtervezés II. - építész osztatlan (MEX), építészmérnök Bsc

Építésigazgatás - építész osztatlan (MEX), építészmérnök Bsc

Települési ismeretek -

Építészet nyelve -

Építészettörténet

Népi építészet

Építészettörténet I. - építész osztatlan (MEX), építészmérnök Bsc

Építészettörténet II. - építész osztatlan (MEX), építészmérnök Bsc

Építészettörténet III. - építész osztatlan (MEX), építészmérnök Bsc

Építészettörténet IV. - építész osztatlan (MEX), építészmérnök Bsc

Építészettörténet V. - építész osztatlan (MEX)

Építészettörténet VI. - építész osztatlan (MEX)

Építészettörténet - Örökségvédelem

Műemlékvédelem - építész osztatlan (MEX)

Művészet és építészettörténet I.

Művészet és építészettörténet II.

A 2014/2015-ös tanév őszi félévétől induló új tantárgytematikák.

VÁROSTERVEZÉS I. - Város-anatómia

1. A települést meghatározó természeti és társadalmi tényezők. 
2. A saját ideális város vázlata. 
3. Települési infrastruktúrák. 
4. A telkek beépítésének jellemző típusai. 
5. Saját település társadalma. 
6. Saját település térszerkezetét meghatározó természeti és infrastruktúrális tényezők. 
7. A történeti közterek építészete, sajátos típusai.  
8. A városi térszerkezet történeti típusai. 
9. A várostervezés kompozíciós elvei.                          
10. Városi térrendszerek összehasonlítása. 
11. Külső terek archetípusai, közterek, utcák építészete.
12. A településtervezés jogi keretei. 
13. Szerkezeti és szabályozási tervek ismertetése, értékelése. 
14. Szerkezeti és szabályozási tervek ismertetése, értékelése.
 

VÁROSTERVEZÉS II. - Várostörténet

1 A városépítés kezdetei.
2. Térkompozíció épülettípusokkal.
3. A városépítés története a középkoron és az újkoron át napjainkig.
4. A történeti városfejlődés esetei. 
5. A magyar városok történeti tipológiája. 
6. Urbánus hagyományok. 
7. A régi városok megújítása, város-rehabilitáció. 
8. Analóg alkotási modellek, 1980-as évek kontextualizmusa. 
9.  Beépítési terv lakóházakkal, történeti mintán. 
10. Történeti városok rekonstruálása. 
11.? 
12. A településrendezés jogi keretei. 
13. Városias beavatkozás kisléptékű beépítési terven.  
14. Városfejlesztési terv készítése    
 

VÁROSTERVEZÉS III. - Kert- és táj

1. Település és táj kapcsolata
2. Települési zöldfelületek vizsgálata és rendezési javaslatok. 
3. Településfejlődés és tájalakulás története. 
4. Települési zöldfelületek szerepe és rendszere. 5.Zöldfelületek ökológiai hatásainak elemzése. 
6. Kert tervezése.
7. Kerttervezés. 
8. Kertépítészet története, növényalkalmazások. 
9. Zöldfelületek értékelése, rendezése. 
10. Tájfejlődés vizsgálata térképkészítéssel. 
11. Tájrendezés, környezeti hatásvizsgálat. 
12. Természetvédelem, környezetvédelem. 
13. Építmények tájba illesztése. 
14. Települési környezetvédelmi program, környezeti vizsgálat.
 

VÁROSTERVEZÉS IV. - 20. és 21. század

1. A szociális utópiák hagyományai, falusias beépítés vizsgálata.
2. Antiurbánus hagyományok. 
3. A kertváros eszme városépítészeti gyakorlata és hatásai. 4. Kertvárosi beépítések elemzése. 
5. Falusias és kertvárosias beépítési javaslatok adott helyszínekre. 
6. Az ideális jövőbeli település kérdésének vizsgálata. 
7. A modern városépítészet kialakulása. 
8. A tömeges lakásépítés technikái és következményei. 
9. A város strukturális modellje. 
10. Korunk urbanisztikájának kihívásai. 
11. Nagyléptékű városépítés. 
12. A jövő városa, a város jövője. 
13. A fenntartható város, okos város. 
14. Ideális város beépítési és szabályozási tervei.
 

VÁROSTERVEZÉS V. - Közterek

A tantárgy a városi közterek tervezésével foglalkozik.

A gyakorlatok kétirányúak: a hallgatók kortárs közterület-alakítási példákat elemeznek kis előadások keretében, majd a lakókörnyezetükben található köztereket elemeznek. Végül javaslatokat, vázlatos terveket készítenek a spontán vagy hibás közterekre.

Előadásokon: Történeti közterek építészete és sajátos típusai. Közterek szerepe, használata, berendezése. Építészet és média kapcsolata.


Magyar Építészettörténet

Előzmények, honfoglalás előtti építészeti emlékek a Kárpát-medencében. Román kori templomépítkezések. Gótikus templomépítészet. Középkori világi építészet. Reneszánsz és iszlám építészet. Barokk templomépítészet. Barokk világi építészet. Klasszicista és romantikus építészet. Eklektikus építészet, a historizálás változatai. Magyar népi építészet és hatása. Szecessziós irányzatok és modernizmus. Műemlékvédelem Magyarországon.

 

Szerkezettörténet

Előzmények: az építés módszerei és eszközei az állatvilágban. Kézműves technikák az építés gyakorlatában, a társmesterségek. A fa tulajdonságai és megmunkálása. Fa tartószerkezetek I-II. A fa, mint felület és térelválasztó szerkezet. A kő és megmunkálása. Oszlopos-gerendás kőszerkezetek. A habarcsok szerepe. A tégla és a belőle készített szerkezetek. Boltozatok I. Boltozatok II. Szerkezetek és jelentések – szótárba foglalhatóság. A szent geometria és a szerkezetek.


Vissza

Eseménynaptár