„FEJÜNK FELETT A FEDÉLSZÉK”- II.

A Műemléki Kutatás és Kézművesség Hálózata – Porta Speciosa Egyesület

(1077 Budapest, Wesselényi u. 73.)

pályázatot hirdet

hazai és határon túli magyar építőipari

szakgimnáziumok, szakközépiskolák tanulói, felsőfokú építészeti, tájépítészeti, művészettörténeti, iparművészeti vagy restaurátori tanulmányokat folytató hallgatók részére

 

 „FEJÜNK FELETT A FEDÉLSZÉK”- II.

címmel

 építészeti örökségi értéket képviselő fedélszék felmérési dokumentációjának készítése

témakörben.

A pályaműben az egyéni vagy csoportos (2-3 fő) pályázónak

– tudomásával máshol még fel nem dolgozott -  

 legalább 100 évvel ezelőtt készült, történeti építészeti alkotáshoz tartozó, jellemző szerkezeti-építészeti stílusjegyeket hordozó fedélszék (két főállása és közbenső szerkezeti egysége) ill. torony-fedélszerkezet, valamint jellegzetes részletei önálló felmérését,

 saját kezű szerkesztett rajzait kell dokumentálni, fotókkal kiegészítve.

 

 

A felmérési pályázat elkészítésének fontos célkitűzése – a pályázó(-k) által megismert, történeti értékű épület/építmény építéstörténetének tanulmányozása mellett, - az iskolai tanulmányokhoz és képzési szinthez kapcsolódó dokumentációs készség bemutatása a kiválasztott épület részét képező fedélszék ill. torony-fedélszerkezet funkcionális szerepének, szerkezeti kialakításának elemzését, helyszíni felmérését követően.      

 

 PÁLYÁZATI KATEGÓRIÁK:

 

A pályázatokat az alábbiak közül kiválasztott kategória megjelölésével kérjük benyújtani:

     A./    felsőfokú oktatási intézmények (egyetemek, főiskolák) hallgatói

     B./    szakgimnáziumok szakmai képzésben résztvevő tanulói

     C./    szakközépiskolák építőipari szakmai képzésben résztvevő tanulói

     

 

Iskolánként, intézményenként, tanszékenként legfeljebb 3 pályamű küldhető be. Több jelentkező esetén kérjük „házi zsűrizés" során kiválasztani a 3 legjobb pályamunkát!

 

BENYÚJTANDÓ MUNKARÉSZEK:

 

     -   pályázati fedlap: kategória megjelölése (A, B, C), az épület megnevezése, helye (címe), a pályázó neve, címe, tanintézete, felkészítő, illetve témavezető tanár neve

     -   tartalomjegyzék

     -   rajzi feldolgozás, dokumentálás:

                          a./ a megértéshez szükséges számú, szakszerűen méretezett, feliratozott,

                               a szabványokban előírt műszaki tartalmú (ábrázolás, kótázás, faméretek,

                               héjazat) fedélszerkezeti alaprajz, valamint legalább egy-egy kereszt- és

                               hosszmetszet M=1:50 méretarányban;  

                          b./ csomóponti részletrajzok a szerkezeti kapcsolatok, fakötések méretezett

                               ábrázolásával M=1:10 (esetleg M=1:5) méretarányban felszerkesztve;

                               az érdekesebb csomópontok ábrázolása axonometriában is célszerű;  

     -   manuálék :              méretezett helyszíni szabadkézi felmérési rajzok

                                          (amelyek a szerkesztés alapját képezték)              

     -   fotómellékletek:      aktuális fotók (és archív, ha van – a forrás megnevezésével)

                                          az épületről (homlokzati nézet,-ek a tető látványával); padlástéri

                                          ill. torony belsőtéri fotók, képek a felmért fedélszerkezeti

                                          részletekről;

                                          riportfotók a felmérési, feldolgozási munkafolyamatról

     -   műleírás az alábbi tartalommal (max.10 oldal terjedelemben):

                                         - építészettörténeti leírás (az épület egészéről röviden és a felmért

                                             részletre vonatkoztatva) kormeghatározással; (tervező, kivitelező,

                                             eredeti funkció és átépítések – amennyiben ismertek);

                                         - anyag, szerkezet és építési technika meghatározása, ismertetése;

                                         - állapotértékelés; állagmegóvási, felújítási javaslat;

     -   források:                 felhasznált irodalom, segédletek, szakanyagok jegyzéke;

                                           tudományos dokumentációs forráskutatási helyszínek (múzeum,

                                           levéltár megnevezése)

     -   igazolás:                   iskolai, szaktanári igazolás arról,  hogy a pályázat a tanuló önálló      munkája és nem iskolai, tanórai feladata (A./ kategória)

ALAKI ELŐÍRÁSOK:   

 

Közlési szempontból ajánlott az A/4-es lapokra bontás,de  az A/3-as méretet ne lépjék túl!

A rajzok – a nyomdai megjelentethetőség, olvashatóság érdekében - világos/fehér alapon, puha ceruzával, ill. tussal készüljenek! Lézeres felmérés alkalmazása, számítógépes rajzi feldolgozás esetén is elvárt és szükséges néhány, hagyományos felmérés alapját képező helyszíni manuálé és kézzel készített, szerkesztett tervlap beadása! Ezek hiányában a pályamunka nem kerül elbírálásra!

 

Minden lapon szerepeljen a felmért fedélszerkezetet tartalmazó épület helye, megnevezése, valamint a pályázó és a tagintézmény neve. A lapokat sorszámozzuk be!

 

A pályázat mellé kérjük, csatolják CD-n vagy pendrive-on is a teljes anyagot (a nyertes   pályaművek elektronikus bemutathatósága, illetve a kiadványszerkesztés elősegítése céljából). Ugyanezért kérjük a pályázati anyag szövegét (képek nélkül) is Word-ben feltenni, a rajzok, fotók pedig JPG kiterjesztéssel szerepeljenek.

 

A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA:

 

Lezárt borítékban, kizárólag postai feladással.

A borítékon szerepeljen: „FEJÜNK FELETT A FEDÉLSZÉK”-II. pályázat

és a kategória (A, B, C)

(A feladó neve alatt kérjük jelezni, hány pályaművet tartalmaz a küldemény – a bontási számozás miatt.)

 

BEADÁSI HATÁRIDŐ:

 

A pályázat benyújtási határideje (a postai feladás bélyegzőjének dátuma):

2019. március 14.

 (E határidő után feladott, benyújtott pályázatok nem kerülnek elbírálásra)

 

BEKÜLDÉS CÍME:

 

Porta Speciosa Egyesület ügyvezetője, Gyimesi Zsolt

H – 1196 Budapest, Báthori u.143.

 

BÍRÁLAT, EREDMÉNYHIRDETÉS:

 

A pályázatokat a meghirdető egyesület tagjaiból, valamint szakirányú egyetemek, a Magyar Építész Kamara Műemlékvédelmi Tagozata és az örökségvédelemért felelős kormányzati szerv által kiküldött szakértőkből alakult zsűri kategóriák szerint bírálja el.

A bíráló bizottság döntése végleges, ellene fellebbezésnek nincs helye.

A zsűri javaslata alapján a pályázat meghirdetője a legjobb pályaműveket, kategóriánként az első három helyezettet (nem pénzbeli) jutalomban részesíti.  A bírálók további jutalmazásra vagy különdíj kiadására is tehetnek javaslatot.

 

A benyújtott, elbírált pályaművek bemutatására és az eredményhirdetésre

Pécsett, a XXV. Nemzetközi Építész Diákkonferencia zárónapján kerül sor.

 

A díjakat és okleveleket az Egyesület ünnepélyesen nyújtja át.

 

Pályázati feltételek:

 

A pályázó(-k) a pályázat benyújtásával elfogadja(-k) a pályázati kiírásban  megadott feltételeket. A beérkezett pályaműveket a pályázat kiírója jogosult archiválni. A díjazott  pályaműveket és a jutalmazott, illetve díjazásban nem részesült legérdekesebb munkákat a szerző nevének feltüntetésével a Porta Speciosa Egyesület jogosult kiadványban megjelentetni, külön ellenszolgáltatás nélkül.

 

Budapest, 2018. október 15.

 

Műemléki Kutatás és Kézművesség Hálózata – Porta Speciosa Egyesület

Eseménynaptár